บทความ SEM เติมเต็มด้วยโฆษณา

Business concept teamwork of peoples working development isometric SEM. Vector illustrations.

            SEM ชื่อย่อมาจาก “Search Engine Marketing” นิยามของความหมายที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การทำให้เว็บไซต์ ได้ติดอันดับในการค้นหา หรือ Search เจอบนหน้า Google, Yahoo, Bing, YouTube ลำดับต้นๆ หรือหน้าแรกๆ โดยการซื้อโฆษณา หรือเรียกว่า Search Ad

SEM มีความสำคัญอย่างไร

           การซื้อโฆษณา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Pay Per Click Marketing (PPC) เกิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ผู้ใช้กดคลิกบนโฆษณาและเข้าชมที่ Website ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการ Keyword Auction นั่นก็คือการวิเคราะห์คู่แข่งทางกิจการหรือทางธุรกิจประเภทเดียวกันมาแล้ว จึงได้รังสรรค์ออกมาเป็นอย่างดี จึงทำให้การทำกลยุทธ์ SEM จึงเสมือนเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง การกระตุ้นลูกค้าให้เกิดกระบวนการรับรู้ของ Brand สินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับลูกค้าหน้าใหม่ๆ ที่มีทั้งเจตนาและไม่ได้เจตนาในการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้วย หรือที่เรียกง่ายๆ คือลูกค้าขาประจำและลูกค้าขาจร ซึ่งความท้าทายก็คือ การปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าขาจรเกิดความสนใจและกลับกลายเป็นลูกค้าขาประจำได้ในที่สุด เกิดการบอกต่อทางช่องทางออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่และใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์ SEM

           SEM เป็นกลยุทธ์ช่องทางหนึ่งบนโลก Internet ที่กลุ่ม Social Network  มีอิทธิพลเข้าถึงได้ดีและง่ายที่สุด เข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าที่มีความสนใจ ช่วยสร้างและเพิ่มโอกาสในการขายให้กับกิจการ ตลอดจนการชนะใจลูกค้าด้วยยุทธวิธีที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการเข้าชมบนหน้าเว็บไซต์ เป็นการเพิ่มช่องทางการเปิดโอกาสสำหรับการขายสินค้า บริการ และการให้ข้อมูลกับผู้ค้นหา หรือลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้า บริการของกิจการนั้นๆอยู่แล้ว เท่ากับเป็นการ ซึมซับกระตุ้นยอดขายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการในยุคไอทีของโลกโลกาภิวัฒน์นี้ได้

แนวทางการทำ SEM

 1. การตกลงซื้อโฆษณาโดยการจ่ายเงินเพิ่มเติม เพื่อให้เว็บไซต์หรือ Content ติดอันดับหน้าแรกๆ ของ Platform ซึ่งมีระยะเวลาที่ปรากฏแน่นอน
 2. การทำ SEM กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มาก
 3. การใช้กลยุทธ์ SWOT Analysis สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง จนสามารถเพิ่มจำนวนยอดผู้เข้าชม หรือยอดวิว ทำให้ Brand ของกิจการน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
 4. ทำ Keyword Research ให้น่าสนใจ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์และบทความเหนือชั้นและเป็นต่อในการค้นหา
 5. การทำเว็บไซต์ หรือ บทความให้มีความน่าสนใจ ทั้งสี รูปภาพ พื้นหลัง ข้อความ เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้ค้นหาอยากเข้าไปอ่านหรือใช้บริการซ้ำอีกเรื่อยๆ ในส่วนนี้ก็เป็นความจำเป็นมากสำหรับการทำ SEM ที่ดี
 6. การอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้ทันสมัย การออกแบบ ดีไซน์ ให้มีความน่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย

ข้อดีของการทำ SEM

 1. เว็บไซต์หรือบทความ ขึ้นลำดับต้นๆ บนหน้า Google เห็นชัดเจน
 2. สังเกตได้ง่ายๆ เพราะข้างหน้าของ link เข้าเว็บไซต์ มีข้อความปรากฏ “โฆษณา” หรือ Ad”
 3. สร้างความยืดหยุ่นและการเพิ่มคุณค่าทางเว็บไซต์ได้มากขึ้น
 4. กระตุ้นความพอใจการอยากรับรู้ อยากเข้าถึง (Willingness) เสนอทางเลือกใหม่ๆที่ดีกว่า โดยสามารถนำมาเปรียบเทียบกับทางเลือกเดิมให้กับลูกค้าได้
 5. สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลบ ต้องไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง หรือการรับรู้ (Ability)
 6. ลูกค้าหรือผู้ Search สามารถเข้าถึงแหล่งเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ง่ายต่อการเลื่อนค้นหา และปรากฎอยู่บนหน้าของ Google เสมอ
 7. เกิด Brand Contact Positioning ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 8. การซื้อโฆษณา สามารถสร้าง Awareness Selling Point  ให้ความรู้จักแสดงจุดขาย ผ่านโฆษณา ระหว่างเว็บไซต์หรือบทความ ทำให้ผู้ Search เกิดความประทับใจและตอบสนองต่อการรับรู้ได้อย่างง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของการทำ SEM

 1. การซื้อโฆษณาด้วยวิธี SEM มีต้นทุน ทำให้มีราคาแพงกว่าการทำ SEO แบบปกติทั่วไป
 2. หากประเภทของเว็บไซต์หรือบทความ ลักษณะชนิดเดียวกันมีการแข่งขันที่สูง ราคาก็จะแปรผันสูงขึ้นตามไปด้วย
 3. อัตราการซื้อโฆษณามีราคาไม่คงที่และไม่แน่นอน เพราะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการประมูล
 4. สินค้าหรือบริการประเภทชนิดเดียวกัน มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง อาจส่งผลให้สินค้าหรือบริการทำกลยุทธ์การตัดราคา ลด แลก แจก แถมเข้ามาใช้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและใช้บริการ

การสร้าง Image หรือ ภาพลักษณ์ ทำให้สินค้าหรือบริการ กลายเป็น Values Added หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำ SEM มีส่วนช่วยผลักดันสร้างมุมมองของลูกค้าหรือผู้เข้ามาเยี่ยมชม เลือกใช้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ข้อมูล สินค้าและบริการ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ สร้างความสมบูรณ์ของเว็บไซต์อย่างมาก ส่งผลให้ผู้สืบค้นหรือลูกค้า เกิดความอยากลองอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการนั้นๆ นั่นก็คือ อยากเป็นผู้ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการ         คอยตามกระแสใหม่ๆ ดังนั้น Search Engine Marketing จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง แต่กระตุ้นจำนวนผู้เข้าชม จากจำนวนคลิกบนโฆษณา สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ซื้อสินค้าและบริการ ช่วยสนับสนุนการเพิ่มยอดการขาย การทำ SEM การเติมเต็มด้วยโฆษณาจึงเสมือนการสะท้อนยุทธวิธีการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกและการอยากรับรู้ของผู้ Search และลูกค้าได้อย่างดีมากเลยทีเดียว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *